HoIanda pranon negociatat për BE me Maqedoninë e Veriut, refuzon Shqipërinë! “Vend i korruptuar pa institucione”

Qeveria holandeze e cilëson të parakohshme analizën e Komisionit Europian për përmbushjen e të gjitha kushteve për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë. Në vlerësimin e datës 30 tetor qeveria Holandeze ka mbështetur mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut, ndërsa për Shqipërinë shprehet se më parë duhet të plotësohen kushtet e përcaktuara në konkluzionet e Këshillit të Marsit 2020.

Pjesë nga dokumenti i përkthyer:

“Në 20 mars, Këshilli Europian vendosi që për Shqipërinë të mbajë tryezën e parë ndër-qeveritare nëse do të ishin përmbushur kushtet e vendosura. Për qeverinë (shqiptare) është thelbësore që të ardhmen të bëjë më shumë progres në këto çështje dhe vetëm nëse kushtet e përcaktuara nga Këshilli Europian në mars janë plotësuar në mënyrë bindëse do të mbahet tryeza e parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Qeveria (holandeze) mbështet analizën e Komisionit Europian se Shqipëria ka treguar përparim në fusha të ndryshme, por përfundimi i Komisionit se “pothuajse të gjitha kushtet janë përmbushur” është i parakohshëm.

Qeveria (holandeze) mbështet vlerësimin e Komisionit se nuk ka ende kuorum për Gjykatën Kushtetuese dhe se duhet bërë përparim i mëtejshëm në lidhje me rishikimin e ligjit për mediat bazuar në mendimin e Komisionit të Venecias. Pavarësisht emërimit të disa jo-magjistratëve, Gjykata e Lartë nuk është ende në gjendje të shqyrtojë të gjitha çështjet. Janë ndërmarrë hapa kryesorë, në veçanti, në fushën e vetingut të gjyqtarëve të vjetër dhe prokurorëve, por kjo ende nuk po çon në dënime aktuale të gjyqtarëve të cilët ishin akuzuar për akuza penale gjatë aktivitetit të tyre.

Korrupsioni mbetet një problem i madh dhe i përhapur që do të vazhdojë të kërkojë vëmendje në vitet që vijnë. Në këtë kontekst, është pozitive që SPAK tani është plotësisht funksional. Raporti i fundit i GRECO thotë se Shqipëria po punon kundër korrupsionit. Por Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa të mëtejshëm në ndërtimin e një historiku solid në hetimin dhe ndjekjen penale përfundimtare duke dënuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në të gjitha nivelet.

Progres është bërë edhe në trajtimin e krimit të organizuar dhe migrimit. Bashkëpunimi me autoritetet shqiptare në luftën kundër migracionit të parregullt vazhdon të funksionojë mirë. Bashkëpunimi i mirë mbetet i domosdoshëm për arsyet e përmendura nga Komisioni, por edhe për të trajtuar problemet përreth alpinistëve. Ndjekja e rekomandimeve të FATF është gjithashtu në mënyrë të arsyeshme sipas planit dhe Shqipëria ka marrë pjesë në operacione të ndryshme policore ndërkombëtare. Në këtë kontekst, është pozitive që drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit (NBI) është emëruar, por mbetet e rëndësishme që inspektorët e nevojshëm të emërohen dhe trajnohen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.