Hulumtuesi I Njohur Gjerman Ngre Ala Rmin: Harrojeni C Ovid-In, Një Tjetër Pa Ndemi Pritet Te Vi Se Shpejti

Hulumtuesi I Njohur Gjerman Ngre Ala Rmin: Harrojeni C Ovid-In, Një Tjetër Pa Ndemi Pritet Te Vi Se Shpejti

Shkencëtari dhe vi rologu i njohur gjerman, Christian Drosten ka thene se një tjetër pa ndemi mund të mbërthejë botën se shpejti. Ai tha se vi rusi i quajtur Me rs-C oV, është një kandidat i fu qishem për t’u bërë pa ndemia e radhës.

Shkencëtari bëri me dije se po krijon një grup të ri pune, me qëllim studimin e vi rusit të ri që pritet të shfaqet, ndërsa theksoi se pa ndmeia aktuale ka marrë gjithë vëmendjen e studiuesve dhe shkencëtarëve nga e gjithë bota.
Vi rusi M ers Sindroma respiratore e Lindjes së Mesme bën pjesë në grupin e ko ronavirusëve dhe u shfaq për herë të parë në vitin 2012 në Gadishullin Arabik.

Ashtu si C ovid-19, Mers shk akton in feksione të frymëmarrjes, prandaj OBSH e ka përfshirë këtë vi rus në listën e “së mundjeve prioritare”, të cilave duhet t’u kushtohet vëmendje e posaçme.
Megjithate keto jane vetem disa hipoteza

Leave a Reply

Your email address will not be published.