Iku Ti Dërgon Babait Ushqime Në Spi’tal, Ushqimin Ia Marin, Kurse I Thonë Se Babai Nderroi Jetë

Iku Ti Dërgon Babait Ushqime Në Spi’tal, Ushqimin Ia Marin, Kurse I Thonë Se Babai Nderroi Jetë

Thuajse çdo ditë në Spitalin In fe;ktiv nuk mu ngojnë de noncimet e qytetarëve që pre tendojnë se nuk marrin in formacion për të afërmit e tyre të shtruar në këto ambjente.
Duke u vendosur pë rballë kësaj vë shtirësie, disa prej tyre mendojnë më të ke qen duke ju drejtuar edhe mo rgut të spitalit. I riu është njoftuar në mënyrë jo zyrtare se i ati ka ndërruar jetë disa ditë më parë, ndërkohë që ai vijote ti dërgonte ushqime.

“Unë kam babin tim prej tre ditësh atje dhe tani më erdhi lajmi nga jashtë që ai ka vde kur, unë sot i dërgoj ushqime. A hanë të vde kurit ushqime?!”, është shprehur djali.

Spi’tali in fektiv thotë ai se nuk i jep informacione dhe ne celular prej disa ditësh nuk ka folur me të atin.
“Ka njeri të më japi një përgjigje se çfarë është bërë se nuk më japin përgjigje as tek in fek’tivi dhe as në mo rg”, është shprehur djali.

Leave a Reply

Your email address will not be published.