Ja Edhe Reagimi l Humanistit Halil Kastrati Pas Aku Zave Ndaj Ti Nga Ikballe Huduti…

Ja Edhe Reagimi l Humanistit Halil Kastrati Pas Aku Zave Ndaj Ti Nga Ikballe Huduti…

Përkrahësja e islamit shiit që kryesisht ka shtrirje në Iran e Irak, Ikballe Berisha Huduti, mbrëmë ka kri tikuar Halil Kastratin dhe hoxhën Elvis Naçi për mënyrën sesi bëjnë bamirësi.

Berisha Huduti vlerëson se është e tu rpshme eks pozimi i fëmijëve dhe sipas saj teologët e kanë vendin në xhami dhe jo në fondacione.
Pas de klaratave të saj Gazeta Express ka zhvilluar një bisedë me Halil Kastratin, i cili tregon se paraprakisht merr lejen e kujdestarit ose familjes për ek pozimin e fëmijëve, ndërsa për Ikballe Hudutin thotë se “është mendimi i saj”.

“Nuk i kam pa de klaratat e saj, mi kanë dërgu disa shokë, por nuk i kam pa edhe me i pa nuk kam kohë të merrem me atë”, tha Kastrati të dielen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.