Surja qe Iargon shejtanin nga shtepia juaj..!

Surja qe Iargon shejtanin nga shtepia juaj..!

Leximi i pandërprerë i sures Bekare në shtëpi me qëllim largimin e shejtanit…!

Profeti alejhi selam ka thënë:
“Mos i bëni shtëpitë tuaja varre, sepse shejtani ikën nga shtëpia në të cilën lexohet sureja Bekare”.
(Transmeton: Muslimi)

dhe ka thënë:
“Lexoni suren Bekare në shtëpitë tuaja, sepse shejtani nuk hyn në atë shtëpi që lexohet sureja Bekare”.
(Hadithi është I saktë, transmeton: Hakimi)

“40 Këshilla për përmirësimin e gjendjës familjare”
Muhamed Salih El – Munexhid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *