Ja Se Kush Janë Zbuluesit E Va Ksinës Ku Ndër Co Ronavirusit?

Ja Se Kush Janë Zbuluesit E Va Ksinës Ku Ndër Co Ronavirusit?

Ja Se Kush Janë Zbuluesit E Va Ksinës Ku Ndër Co Ronavirusit?

Firmat Biontech dhe Pfizer sapo njoftuan se kanë zbuluar va ksinën ku ndër ko ronavirusit. Va ksina është efektive në 90 për qind të rasteve. Nuk është koha për të brohoritur. Ku ndër ko ronavirusit duhet të ruhemi edhe disa muaj, ndoshta edhe vite.
Kush janë zbuluesit?

Ata quhen Ugur Sahin dhe Özlem Türeci, janë çift.
Sahin, 54-vjeçar, është themelues i Biontech, gruaja e tij një vit më e re Türeci është Chief Medical Officer (ky është titulli zyrtar).
Meqë në botën perëndimore shpesh viteve të fundit popullistët zhvillojnë fushata të eg ra ku ndër të huajve për shkak të ndonjë psikopati e devijanti që keqpërdorë fe apo ideologji, në këto kohëra është me rëndësi të potencohet shembulli fantastik i integrimit në shoqërinë gjermane i Ugur Sahin dhe Özlem Türec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *