Jashaa Mjekët ia marrin valles, publiku irr.itohet me pamjet / Video

Jashaa Mjekët ia marrin valles, publiku irr.itohet me pamjet / Video

Një staf mjekësor në Britani ka vendosur të bëjë një kërcim duke e xhiruar dhe postuar në rrjet në kuadër të solidarizimit me luftën ku nd ër Covid-19.

Stafi mjeksor i së mu ndje ve ka n cerog je ne menjëherë pas kësaj video-je kanë marrë kri ti ka të ash pr a madje edhe janë k ërc ën u ar nga familjarët e pac ien tëve që po kurohen në spitalin Leeds.

“Familjarët tanë po vd es in nga k an ce ri ndërsa këta mjekë ja nisin kërcimit” – ishte një ndër komentet më të shpeshta mbi videon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.