Ka Filluar Nje Stuhi Për Orë Të Tëra, Uji Po Merr Gjithçka, Shirat Dhe Erërat Nuk Po Ndalen / Shumë Jetë R Aportohet Të Jenë H Umbur

Ka Filluar Nje Stuhi Për Orë Të Tëra, Uji Po Merr Gjithçka, Shirat Dhe Erërat Nuk Po Ndalen / Shumë Jetë R Aportohet Të Jenë H Umbur

Tajfuni Goni ka pr ekur zo nën e Filipineve dhe ashtu sikurse ishte parashikuar ka sjellë erëra dhe shira të de ndur.

Të paktën 16 persona kanë h umbur jetën si pa sojë e stuhisë dhe pë rmby tjeve të shk aktuara prej saj.

Dhjetë persona, përfshirë një pesë vjeçar, u raportua se kishin vd ek ur në provincën Albay.
Autoritetet vendase kanë nisur me njëherë ev akuuimin e qytetarëve edhe pse shprehen se në këtë situatë pan demie është shumë e vë shtirë. Mark Timbal nga agjencia e kata stro fave në Filipine ka thënë se 19 milionë njerëz mund të jenë pr ekur nga pa sojat e tajf unit Goni.

Ai u shpreh:

Janë 19 milionë duke përfshirë edhe popullsinë në rr ezik nga përm byt jet apo rrës hki tjet e dherave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *