Ja Si E Krijoi Njeriun E Parë ,Allahu I Vetmi,Krijuesi Abslout. A E Ke Ditur ?

Ja Si E Krijoi Njeriun E Parë ,Allahu I Vetmi,Krijuesi Abslout. A E Ke Ditur ?

Ja si e krijoi njeriun e parë ,Zoti i Vetmi,Krijuesi abslout.A e ke ditur?Nga sahabiu Ebu Musa El-Esharij radijAllahu anhu transmetohetse Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem ka thënë:“Vertete Allahu i lartesuar e krijoi Ademin alejhis selam nga nje kapje (grusht, marrje) qe e kapi (morri) nga e tere toka; andaj bijte e Ademit dolën sipas llojit të tokës, ka prej tyre të kuq, të zinjë, të bardhe, të lehtë e të vrazhdë, në mesin e tyre të këqinjë dhe të mirë”.

E ka permendur Hattabiu (rahimehullah) ne El-Uzleh fq.155.Muhadithi Albani rahimehullah e ka saktesuar në Sahih Sunen Ebi Davud (4693).(A nuk meriton Allahu falenderim, Ai qe krijoje njeriun ne formen me te bukur te mundshme,Ai qe i krijoj qiellin e token ne sherbim te njeriut!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *