Kujdes ! “Një Pllakë Te Ktonike Po Lëviz”, Si Zmologu Turk Ben Pa Ralajmërimin E Fo Rte

Kujdes ! “Një Pllakë Te Ktonike Po Lëviz”, Si Zmologu Turk Ben Pa Ralajmërimin E Fo Rte

Paraditen e sotme, lë kundje të f orta u ndjenë në Turqi, duke i shtuar edhe më tej pa nikun qytetarëve se do të rikthehet situata që përjetuan në fund të muajit t etor. Një te rmet shka tërrimtar që shk aktoi vi tima, të lë nduar po kështu edhe plot dë me materiale.

Sipas tij, bëhet fjalë për një pllakë te ktonike, e cila përmes të rmeteve të ngjashme po e shtyn en ergjinë e akumuluar gjithnjë e më në veri. Duke rre zikuar kështu që në vijim të ketë një lë kundje shumë më të fuqishme.

“Bëhet fjalë për pllakën e Anadollit Lindor, dhe siç e dini në këtë zonë kanë ndodhur të rmete shumë të fu qishëm në të shkuarën. Madje një vit më parë ndodhi të rmeti në Elazig, i cili i përket kësaj pllake.
Për fat nuk ishte një lë kundje shka tërruese, por kjo nuk do të thotë që në vijim nuk mund të ndodhë një e ngjashme, pasi kjo zonë njihet për të.rmete të fu qishme”, ka de klaruar ai.

Sot një tërmet i fo rtë ka go ditur zonën e Malatyas. Të rmeti ka qenë me një thellësi 6.94 kilometra, ndërsa lë kundjet kanë bërë që njerëzit të dalin të tro nditur në rrugë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.