Ky është ajeti Kuranor që është gëzuar më së shumti I Derguari Allahut..!

Ky është ajeti Kuranor që është gëzuar më së shumti I Derguari Allahut..!

A e dini cili është ajeti Kuranor që është gëzuar më së shumti Muhamedi alejhi selam?
I dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue selem) është gëzuar kur iu shpall ky ajet…??

Sahabët e Pejgamberit (sal-lallahu alejhi ue selem), kanë thënë: “I dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue selem), nuk është gëzuar me asnjë ajet tjetër më shumë se sa është gëzuar kur iu shpall ky ajet.”

Allahu (xh.sh.), thotë: Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!”(Zumer/53)

Leave a Reply

Your email address will not be published.