Lajm i fundit / Qeveria Merr Vendimin E Rëndësishëm Për Të Gjithë Emi Grantët Shqiptarë

Lajm i fundit / Qeveria Merr Vendimin E Rëndësishëm Për Të Gjithë Emi Grantët Shqiptarë

Të gjithë emi grantët shqiptarë do të duhet të vetëde klarojnë adresën e tyre të banimit jashtë shtetit.

Vendimi i Këshillit të Ministrave për bërjen të d etyrueshme të deklarimit përcaktohet në një formular të posaçëm për këtë qëllim, ndërsa gjithçka do të bëhet përmes e-Albania-s.

Sipas këtij vendimi, në rast se emigrantët e kanë detyrim ligjor d eklarimin e adresës së tyre të banimit jashtë shtetit dhe në rast se refuzojnë ta bëjnë atë nuk do të kenë të drejtë vote apo edhe më k eq, nuk do të marrin shërbime të Gjendjes C ivile, siç është marrja e dokumenteve të ndryshme, përfshi edhe pajisjen me pasaportë apo kartë identiteti.

“Shtetasit shqiptarë mbajnë përgjegjësi administrative për mospërmbushje të d etyrimit l igjor të vetëdeklarimit të adresës së tyre dhe autoritetet përgjegjëse, në rast konstatimi të mospërmbushjes së këtij d etyrimi, pezullojnë kryerjen e shërbimit të kërkuar, derisa shtetasi të përmbushë d etyrimin l igjor të vetëdeklarimit të adresës”, theksohet në vendim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.