Me Urgjenc Hiqeni Nëse Keni, Mos E Mbani Këtë Lule Në Shtëpi Sepse Ju Merr Jetën Dhe Kjo Është Serioze

Me Urgjenc Hiqeni Nëse Keni, Mos E Mbani Këtë Lule Në Shtëpi Sepse Ju Merr Jetën Dhe Kjo Është Serioze

Shumica e njerëzve pajtohen që gjelbërimi në shtëpitë tona është i nevojshëm dhe që shtëpia sa me më shumë gjelbërim aq më e mirë.

Mirëpo, disa lule janë shumë të rre zikshme dhe patjetër duhet të kemi kujdes.

Difenbahia (Dieffenbachia seguine), është njëra ndër lulet e preferuara të dhomës, e cila është shumë e përhapur në shumë shtëpi, banesa, zyra tona, edhe pse është e rrezikshme.

Nëse lëpihet vetëm një copë flete, mund të shfaqen dhem bje të ashpra, ndërkaq për një javë, personi i pakujdesshëm bëhet memec. Nëse lëngu i kësaj bime arrin në sy, shkakton verb ërimin.

Fëmijët mund të vd esin prej saj brenda një minute ndërsa më të rriturit, për 15 minuta, nëse konsumoni ndonjë pjesë sado të vogël të kësaj bime.

Me rastin e fshirjes së pluhurit nga fletët, mund të shfaqen skuqje dhe të kru arit e lëkurës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *