Gjyshi me zemër të madhe / E Dhimshme: Zemra E Madhe E Një Gjyshi,Ja Cka Beri Per Mbesën 17-Vjeçare

Gjyshi me zemër të madhe / E Dhimshme: Zemra E Madhe E Një Gjyshi,Ja Cka Beri Per Mbesën 17-Vjeçare

Mustafa Unlu, një gjysh 85-vjeçar nga qyteti Karaman në Turqinë qendrore, i shpëtoi jetën mbesës së tij 17-vjeçare duke i dhuruar veshkën.Aisha u trajtua për dy vite dhe pasi veshkat e saj pushuan së funksionuari, ajo u detyrua t’i nëns.htrohet dia.lizës.
.
Më pas ajo u vendos në listën e pritjes për tr.ansp.lant Por gjyshi Mustafa nuk donte që mbesa e tij të priste në listë, dhe ai shprehu dëshirën dhe gatishmërinë e tij për t’i dhuruar mbesës së tij njërën veshkë.Pas të gjitha kontrolleve të kryera, u konstatua se veshka e tij i përgjigjet asaj të Aishes, prandaj edhe u krye tra.spla.nt.imi me sukses të plotë.Pas një op.e.raci.oni të suksesshëm, Aishe Unlu thotë se ajo ishte shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse për gjyshin e saj, i cili, siç tha ajo, e ktheu atë në jetë.

“Gjyshi tha se ishte i gatshëm ta dhuronte veshkën. Ne shkuam në spital, kryem gjitha kontrollet e nevojshme dhe gjithçka ishte pozitive. Tani të dytë jemi të shëndetshëm.Unë jam gjallë dhe e shëndoshë në sajë të gjyshit tim. Unë e dua shumë gjyshin tim”, tha Aishe Unlu.Gjyshi Mustafa Unlu tha se sëm.un.dja e mbesës së tij e kishte god.it.ur shumë atë, dhe se nuk ka menduar dy herë lidhur me dhurimin e veshkës. “Jo vetëm njërën veshkë, jam gati të jap jetën për mbesën time.Vetëm ajo le të vazhdon të jetojë. Falënderoj Zotin që të dy jemi të shëndetshëm. Zoti i ndihmoftë të gjithë të së.mur.ët. Spitali ku u bë tran.sp.lan.timi nuk na ka ngarkuar me asgjë, i faleminderojmë të gjithë”, tha Unlu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *