Motra ime ‘Të Lutem Mos Shko’, Historia Që Fshihet Pas Fotos Mall Ëngjy Ese Të Këtij Djali Që I Thotë Lamtumirë Motrës Së Tij Do Ju Pr Ekë..!!

Motra ime ‘Të Lutem Mos Shko’, Historia Që Fshihet Pas Fotos Mall Ëngjy Ese Të Këtij Djali Që I Thotë Lamtumirë Motrës Së Tij Do Ju Pr Ekë..!!

Është shumë e vës htirë që prindërit t’i japin fëmijës lamtumirën e vde kj es para kohe. Fjalët janë të pakta kur vjen puna tek këto sit uata. Një baba ka ndarë në rrjetin social facebook një foto tepër mal lëngjyese të djalit të tij që i jep lamtumirën motrës 4 vje ça re para se të vdi ste nga ka nceri.Adalynn ‘Addy’ Sooter, u diag nost ikua me një tu mor të trurit, të pao perueshëm i njohur si “gl iomë mal injë”, në nëntor të vitit 2016, pasi prindërit e saj vunë re se kishte vësh tirësi me të ecurën.

Ajo iu nën shtrua 33 sea ncave të kim ioterapisë, por nuk arriti ta vriste këtë sëm undje.Familja e saj pro voi dhe një tra jtim ek sperimental të kim ioterapisë në Meksikë, duke shp enzuar më shumë se 200.000 dollarë, por tu mori vazhdoi të përhapet.Në foton që shikoni është djali i Sooterit, Jackson 6 vj eç që i mban dorën motrës së tij.

‘’Nuk është e drejtë që një fëmijë i vogël t’i thotë lamtumirë motrës së tij, shoqes së tij më mirë, asaj me të cilën ka ndarë çdo moment. Nuk duhej të ndo dhte kështu”, shkruan babai i tyre në një foto që e ka pos tuar në rrjetin social facebook. Por kjo është bota në të cilën jetojmë.Tu mori, i quajtur DI PG, është një formë shumë e rrallë dhe shumë agr esive e ka ncerit që zakonisht shfaqet tek fëmijët mes moshës pesë deri në nëntë vj eç.

Addy, e cili u diag nost ikua në moshën dy vjeç are dhe është një nga rastet më të rralla që mjekët kanë parë.Ky lloj tu mori gjendet në tru dhe në sht yllën kurr izore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.