Natën Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja e tij nuk refuzohet..!

Natën Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja e tij nuk refuzohet..!

Natën Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja e tij nuk refuzohet..!
Natën Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja e tij nuk refuzohet..!
Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet!Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet!Percillet nga Xhabiri Allahu qofte i kenaqeur me te se Profeti salAllahu alejhi we selam ka thene ” Naten eshte nje ore nese besimtari i lutet Allahut ne te,per miresi te kesaj bote dhe botes tjeter Allahu do ti jape, kjo ore eshte ne cdo nate ” Tranmeton Imam Muslimi

Per me shume shiko videon ne vazhdim..

Leave a Reply

Your email address will not be published.