Nëse Poju Vjen Fatura E Energjisë Shtrenjtë? Ja Si T’i Ulni Shp Enzimet: Truke Të Vogla Të Cilat Do T’ju Kursejnë Para!

Nëse Poju Vjen Fatura E Energjisë Shtrenjtë? Ja Si T’i Ulni Shp Enzimet: Truke Të Vogla Të Cilat Do T’ju Kursejnë Para!

Mirëpo këtë mund ta bëni në mënyrën shumë të thj eshtë, duke pr aktikuar këto këshilla.

Të gjitha aparatet shkyçni nga rryma el ektrike kur nuk i përdorni dhe mos i mbani aparatet në “stand by”, sepse rreth 6% e rr ymës shkon në aparatet të lëna në “stand by”.

H iqeni mbushësin e telefonit kur nuk keni nevojë për të, sepse edhe ashtu shpenzoni rrymën.

Kurrë mos i lini dyert e frigoriferit të hapura gjatë.

F ikni shporetin disa minuta para përfundimit të gatimit të ushqimit, sepse ushqimi do të vazhdojë të zihet apo të piqet edhe një kohë derisa shporeti të ftohet.

Gatuani ushqimin të cilin mund ta hani disa ditë dhe shkurtoni kohën e dushit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.