Nuse si kjo skeni parë ! Almira Dhuroi Nga M Ushkëria E Vetë, Që T’i Shp Ëtonte Jetën Vjehrrit

Nuse si kjo skeni parë ! Almira Dhuroi Nga M Ushkëria E Vetë, Që T’i Shp Ëtonte Jetën Vjehrrit

Mirëpo kur është bë gati të kalojë në q etësi ditët si p ensionist, mj ekët i kanmë d iagnostifikuar c irozë në m ushkëritë e zeza.

Në fillim ka shpr esuar se s ëmundja nuk është aq e rr ezikshme, por më vonë është treguar se shp ëtimi i vetëm për të mund të jetë tr ansplantimi.

Nusreti ka tre djem, por siç kanë treguar an alizat, asnjëri nuk ka mundur të jetë donator i një pjesë të m ushkërisë për babin. Në këtë situatë, ndihmw ka ardhur nga reja e tij, Almira Mumiq, Bashkëshortja e djalit më të madh Nusmirit, ka vendosur të dhurojë një pjesë të m ushkërisë së saj të zezë për të ja shp ëtuar vjehrrit jetën.

Op eracioni është kryer me s ukses dhe Nusreti është sh ëruar, kurse edhe Almira ka kaluar pa pro bleme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *