Përkujtim / Gjysmë milionë shqiptarë në një vend: Tubimi më i madh i bërë ndonjëherë (VIDEO)

Përkujtim / Gjysmë milionë shqiptarë në një vend: Tubimi më i madh i bërë ndonjëherë (VIDEO)

Pro.testat e tubimet e ndryshme mbledhin shumë persona për të kritikuar apo për të përkrahur diçka. Tubimi më i madh në historinë shqiptare është ai për pajtimin e gja.qeve me 500 mijë persona.

Më 1 maj 1990, në vendin e quajtur “Va.rret e Llukës” në komunën e Deçanit, u mblodhën më shumë se gjysmë milion shqiptarë në përkrahje të lëvizjes, e u falën shumë gjaqe.

Fushata për pajtimin e gjaqeve ishte njëra nga nismat patriotike, në krye me Anton Çettën. Kjo fushatë rezultoi me 1800 gjaqe të falura, dhe rreth 30 mijë ngatërresa të pajtuara.

Fushata e pajtimit të gjaqeve ishte një nga nismat më patriotike, që rezultoi me 1800 gjaqe të falura, dhe rreth 30 mijë ngatërresa të pajtuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.