10 Shtëpit, Ku MeIeiket (MeIaqet) Nuk Do Të Hynë.!

Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!1- Shtëpit, ku nuk mbahet lidhja faresfisnore.2- Shtëpit, ku nuk nderohen prinderit.3- Shtëpit, ku merren kamatë dhe jipen kamatë.4- Shtëpit, ku qëndrojn Qentë.5- Shtëpit, ku nuk përmendet Allahu.6- Shtëpit, ku ofendohen shokët e Pejgambereve.

7-Shtëpit, ku qinden fotografit, putat dhe statujat me perjashtim nese ato foto permbajn Natyr.8- Shtëpit, ku ka instrumente Muzikore ose luhet muzika.9- Shtëpit, ku ka këmbana që i ngjasojnë këmbanave të kishes ose te njejta.10- Shtëpit, ku konsumohet Al’k ooli dhe ku luhen lojrat e fatit.Allahu na ruajt nga ato shtepi ku nuk hyjne meleket e Zotit Allahume amin Allahume amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *