Politikani Jovanoviç: Edhe Pse Jam Serbë, Unë E Dua Popullin Shqiptarë Sepse Janë Popull Besnik

Politikani Jovanoviç: Edhe Pse Jam Serbë, Unë E Dua Popullin Shqiptarë Sepse Janë Popull Besnik

Lideri i Partisë Liberale Demokratike në Serbi, Cedomir Jovanoviç ka de klaruar se stabil ieti i Serbisë është i mun dur vetëm brenda kuadrit të inte grimit euroatl antik dhe nga krij imi i marrëdhënieve të mira me Kosovën.
Jovanoviç tha se sovraniteti i Serbisë “nuk mund të vërtetohet duke pretenduar se ekz.iston aty ku është në realitet”, shkruan Blic i Serbisë. Unë jam i mendimit se pop ulli shqiptarë është i fjalës dhe jan besnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *