Profesori dhe Historiani Serb : “Shqiptarët Sëbashku Me Amerikën, Po Kurdisin Shqipërinë E Tnike Deri Në Nish”

Profesori dhe Historiani Serb : “Shqiptarët Sëbashku Me Amerikën, Po Kurdisin Shqipërinë E Tnike Deri Në Nish”

Jovan Deretiq, i cili në mediumin e Beogradit “srbija danas” përshkruhet si “historian kotravers”, në një bisedë për këtë portal, ka thënë shumë fjalë fy se nd aj shqiptarëve.

“Është vetëm një zgjidhje për Kosovën. Do ta njohim Kosovën ashtu si është, krahinë autonome si pjesë përbërëse e Serbisë. Nëse shqiptarët nuk e pranojnë këtë, atëherë mbetet zgjidhja tjetër: Ajo është luf ta. Nuk mund të zgjidhet ndryshe.

Zgjidhja e fundit shqiptare që përdoret ndaj Serbisë është Amerika, fu qia botërore, në të cilën ata mbështeten për ta marrë Kosovën si pjesë të Serbisë. Po dëgjoj të flitet mjaft për zgjidhje ko mpromisi ndërmjet shqiptarëve e serbëve. Nuk janë të gatshëm ata për asnjë pazar. Ata e planifikojnë Shqipërinë e madhe që do të shtrihej deri në Nish”, ka thënë ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.