Pse Po Hesht Populli, Hashim Thaçi Çka Ka Mbjellë, Po E Korrë!

Pse Po Hesht Populli, Hashim Thaçi Çka Ka Mbjellë, Po E Korrë!

PDK po bën thirrje me u “përbashku” rreth mbrojtjes së Hashim Thaçit.
Ndërkohë, po harrojnë se veç në 5 vitet e fundit sa ishte pr esident (pa i ll ogaritur mandatet si kr yeministër) ai:

Ua fali bu rgun kr iminelëve që kanë kryer vepra të r ënda.

– I lu ftoi k undërshtarët e tij politik duke mos i kursyer nga asnjë lloj shp ifje dhe etiketimi.

– Dë mtoi reputacionin e shtetit të Kosovës me lajmet si i aku zuar për k rimee l ufte falë një G jykate Speciale për të cilën nuk la gurë pa lëvizur që të themelohej.

– Ia shpërlau të kaluarën k riminale Vuçiçit e Daçiqit.

– Nuk arriti të sjellë njohje të reja, të kërkojë llogari për v iktimat e l uftës, por përku ndrazi, pati ç’njohje dhe akta kuza për vr asje të s upozuara të ser bëve.

– Shpenzoi 1 milionë e 400 mijë e uro gjatë ma ndatit pr esidencial dhe r ezultati ishe një Z ERO e madhe…

Thaçi çka ka mbjellë, po e korrë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *