Të Dhënat AngIeze, Çmendin Ser,bët Dhe Gre,kët: “Shqiptarët, PopuIIi Më I Vjetër Në BaIIkan”

Të dhënat angleze, çmendin serbët dhe grekët: “Shqiptarët, popuIIi më i vjetër në BaIIkan”

Në një koleksion antikuaresh disa vite më parë studiuesi Shyqyri Nimani hasi në një botim enciklopedik, mes fletëve të të cilit gjendeshin disa faqe kushtuar Shqipërisë. Një botim afro një shekullor. Nimani dëshmon se ra në këto gjurmë ndërsa hulumtonte mes këtyre antikuarave në qendër të qytetit jugor bregdetar dhe shumë të bukur anglez Bournemouth. Për arsyje që historia e kësaj ndodhie është e gjatë, ju lutemi vazhdoni këtu..

Leave a Reply

Your email address will not be published.