Lutje (Duaja) për të shpëtuar nga ndëshkimi i xhehenemit..! Allahu na Ruajte…!

Lutje (Duaja) për të shpëtuar nga ndëshkimi i xhehenemit..! Allahu na Ruajte…!

Lutje (Duaja) për të shpëtuar nga ndëshkimi i xhehenemit..! Allahu na Ruajte…!
Lutje (Duaja) për të shpëtuar nga ndëshkimi i xhehenemit..! Allahu na Ruajte…!
Duke përmendur vetitë e robërve të të Gjithëmëshirshmit, Allahu i Madhërishëm thotë se ata kalojnë netët duke bërë sexhde, duke qëndruar para Zotit, duke e adhuruar Atë dhe duke u lutur që Ai t’i shpëtojë nga ndëshkimi i xhehenemit:[1]

رَبَّنَا اصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَہَنَّمَ ٭ۖ اِنَّ عَذَابَہَا کَانَ غَرَامًا

O Zoti ynë! Largo prej nesh ndëshkimin e xhehenemit. Ndëshkimi i tij përnjëmend është “ngjitës”.[2]

[1]. Kurani Famëlartë 25:64-65.
[2]. Kurani Famëlartë 25:66.

Leave a Reply

Your email address will not be published.