3 Dua të rëndësishme..! Lutju Allahut cdo dite me to..!

Tre lutje të rëndësishme..! Lutju Allahut cdo dite me to..!

Tri duatë më të rëndësishme:

1. Allahumme inni eudhu bike en ushrike shej’en a’lemuh, ue estagfiruke li ma la a’lemuh” (O Allah, të lutem të më ruash nga politeizmi me vetdije, dhe më fal atë që bëj pa vetdije)

2. Ja mukal-libel kulubi thebbit kalbi ala dinik. (O rrotulluesi i zemrave, përforcoje zemrën time në fenë tënde).

3. Allahumme inni es’eluke husnel khatimeh. (O Allah më jep përfundim të mirë).
Thuhet që shejhk Bin Bazi porosiste për vazhdimisinë në to.
Sa dua të domosdoshme, jetike për çdo njeri, për çdo kohë.

p.s.: Duaja dhe amin-i më i mirë është ai që bëhet në vetmi, vetëm Allahu dhe ti.

Emin Bilali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *