Vërtet Kjo Që Po Ndodhë Është Mą Shtrim M Afìoz / Dr. Specialist Gjerman

Vërtet Kjo Që Po Ndodhë Është Mą Shtrim M Afìoz / Dr. Specialist Gjerman

Një grup mjekësh specialistë gjerman kanë formuar shoqatën e tyre, që siç thonë për t’ia treguar botës të vërtetën me ko ronavirusin.
përcjell portali Faktor.mk.Dr.Hajko Shoning (Heiko Schöning) një nga themeluesit në një konferencë me mediat theksoi se ko rona është vetëm senjë lloj vì rusi nga grupi i vì ruseve, që çdo vit paraqitet në një periudhë të caktuar.
Ai tha se e gjithë kjo që po ndodhë është një ma shtrim ma fioz pra ai cilsoi se kjo pa ndemi është vetëm një ma shtrim për popullatën dhe ai tha se ko ronovirusi është një vi rus që paraqitet si vi ru set tjera në periudhë të caktuar…

Leave a Reply

Your email address will not be published.