WaIker “SeIam“ Europës: “Mos Ma Prekni UÇK-Në Edhe…”

WaIker “SeIam“ Europës: “Mos Ma Prekni UÇK-Në Edhe…”

WaIker “selam“ Europës: “Mos ma prekni UÇK-në edhe…”

Wil Liam WaIker “selam“ Europës: “Mos ma prekni UÇK-në edhe shqiptarët”. Ish-drejtuesi i Misionit Verifikues të OSBE-së në Kosovë, ambasadori WiIIiam WaIker, ka thënë se shumica e kr1meve në Kosovë janë kr yer nga Serbia dhe jo nga UÇK-ja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *