Zbulim / Sdudentja Kosovare Bën Mrekullinë: Kthen Vajin E Ushqimit Në B Iodizel Për Vetura

Zbulim / Sdudentja Kosovare Bën Mrekullinë: Kthen Vajin E Ushqimit Në B Iodizel Për Vetura

Vleftësia e kësaj të arriture vjen në shprehje pikërisht ngase me përdorimin e këtij b iodizeli të r icikluar si burim en ergjie dhe nga mjetet e transportit.

Do zvogëlohej edhe ndotja e mjedisit që aktualisht përbën pr oblem për qytetet e Kosovës.

Kësi soj, u zbulua se nga 4.5 milionë litra vaj (sa Kosova mesatarisht shfrytëzon për 1 vit) do mund të pr odhoheshin 3.5 milionë litra b iodizel.Në lidhje me tërë këtë, st udentja është shprehur:

“Nëse kjo sasi vaji do të shndërrohej në en ergji el ektrike (38890 MWh), i gjithë sektori i amvisërisë do të mbulohej, ndërkaq përdorimi i tij si karburant për qëllime transporti do të ulte dukshëm praninë e grimcave ndotëse në ajër. Me këto Kosova do të ishte një hap para arritjes së cakut të saj të caktuar për efiçiencë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *