Kush Iexon suren Kehf ne diten e Xhuma do ti behet drite ne Diten e Kiametit

Kush Iexon suren Kehf ne diten e Xhuma do ti behet drite ne Diten e Kiametit

Kush Iexon suren Kehf ne diten e Xhuma do ti behet drite ne Diten e Kiametit
Kaptina Kehf është kaptine (sure) Mekase dhe është njëra nga pesë suret që fillojnë me Elhamdulilah – Falënderimi i takon Allahut, e ato janë: Fatiha, En’am, Kehf, Sebe dhe Fatir.

Në këtë sure janë përmendur katër tregime Kuranore e ato janë:

(a) – Banorët e shpellës;
(b) – Pronari i dy kopshteve;
(c) – Musau dhe Hidri alejhima selam; dhe
(d) – Dhulkarnejni.

Kjo sure ka mirësi të cilat na ka treguar Muhammedi, alejhi selam në një hadith ku thotë:

(a) – “Kush e lexon suren Kehf natën e xhuma, i bëhet dritë (në një distancë) prej tij deri në Qabe”. (Transmeton Darimiu )
(b) – “Kush e lexon suren Kehf ditën e xhuma, i bëhet dritë atij ndërmjet dy xhumave.”. (Transmeton Hakimi dhe Bejhekiu )
Në vazhdim ju sjellin tekstin me shkronja latine në mënyrë që edhe ata që nuk din të lexojnë në gjuhën Arabe,mund ta kenë më të lehtë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *