Lutje ne gjuhen shqipe për shkatërrimin e atyre qe kane magji në shpi (familje)..!

Lutje ne gjuhen shqipe për shkatërrimin e atyre qe kane magji në shpi (familje)…..!

O Zot, ndihmoje librin, fenë Tënde dhe sunetin e pejgamberit Tënd alejhissalatu vesselam. O Zot, jepi shërim robit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje.

O Zot, zbrite shërimin. O Zot, largoje çdo sëmundje.

O Zot, shëroji ata me shërimin Tënd, dhe largoji ata nga e keqja. O Zot, Ti je Shëruesi, nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili nuk lë gjurmë të sëmundjes.

O Zot, magjinë nuk mund ta prish kush pos Teje, i Lartësuar qofsh dhe nyjet nuk i zgjidh kush pos Teje, i Lartësuar qofsh.
O Zot, nuk bëhet magjia pos me lejen dhe dijen Tënde dhe nuk prishet ndryshe pos me lejen dhe fuqinë Tënde, O Zot, prishi të gjitha magjitë, O Zot, prishi të gjitha magjitë, të fshehta e të forta, të vjetra e të reja, O Zot, prishi magjitë që janë shumuar tek ta, o Zot prishi magjitë e shumta që janë të llojllojshme tek ta, O Zot, prishi magjitë e familjeve,

o Zot rishe magjinë e ndarjes së familjeve, o Zot prishe magjinë e shkatërrimit të familjeve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, o Zot prishe çdo magji prej të afërmve,

O Zot, prishe çdo magji që ata e trashëguan, o Zot prishe çdo magji që e trashëguan fëmijët nga baballarët, nënat dhe gjyshërit , O Zot, prishe çdo magji të zgjatur,
O Zot, prishe çdo magji të zgjatur,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *