1 Milion Shikime Arriti Kjo Video / Jeta Xharra Pu Blikon Gjendjen E Tme Rrushme Nga Kli Nika In Fektive

1 Milion Shikime Arriti Kjo Video / Jeta Xharra Pu Blikon Gjendjen E Tme Rrushme Nga Kli Nika In Fektive

Në emisionin e djeshëm të Jeta Xharrës në fokus kryesor ishte pa ndemia dhe gjendja dhe mirëmbajtja e pa cientëve në Klinikën In fektive.

Ajo tregoi pamje ku familjarë të shumtë po lejohen të hyjnë në Kli nikën In fektive pa asnjë ndalesë të vetme dhe asnjë sigurim në hyrje të Kli nikës In fektive.

Po ashtu Jeta Xharra tregoi disa nga de klaratat rrënqethëse të familjeve ku iu deshën të paguanin deri në 200 euro për një Remdesivir dhe as nuk u përdor tek pa cienti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.