Me Mesazh Te Fort Marin Mema Për Politikanët Shqiptarë Në Maqedoni: “Faleminderit Tr Adhëtarë”

Me Mesazh Te Fort Marin Mema Për Politikanët Shqiptarë Në Maqedoni: “Faleminderit Tr Adhëtarë”

Mema Mesazh Politikanëve Shqiptarë Në Maqedoni: “Faleminderit Tr Adhëtarë” Keni kohë që “rregjeni” duke folur për të drejtat e shqiptarëve në Fyrom kur në fakt keni punuar vetëm k undër interesave të tyre
Keni blerë e shitur v ota, int eresa, keni m asakruar, u shtruar pr esion, shk arkuar e emëruar shqiptarë në emër të xhepave tuaj.

Jeni ndarë e shp ërndarë aq shumë sa keni h umbur mandate, keni hu mbur mundësi, keni h umbur shansin për të imp onuar që në fillesë Kryeministrin tuaj, Kryeministrin tonë shqiptar në Fyrom !

Nuk mundëm të kërkoj fa jtor askërrkund përveç jush, sepse ju jeni fa jtorët e vertetë, ju që ngërdhesheni për flamur, por që po atë flamur e shkelni, e përçudnoni e h idhni tej, për ca poste në qeveri, për ca kacidhe në kontot e fryra bankare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *