8 restat kur Engjëjt (Meleket) luten për ty..!?

8 restat kur Engjëjt (Meleket) luten për ty..!?

Melekët luten për ty në 8 raste:
1. Kur qëndron në safin e parë për namaz,
2. Kur qëndron ulur në xhami, pas namazi,

3. Kur viziton një të sëmurë,
4. Kur viziton një vëlla për hirë të Allahut,
5. Kur lutesh për një vëlla në mospraninë e tij,

6. Kur u mëson njerëzve të mirën,
7. Kur shtrihesh të flesh me avdes,
8. Kur ha syfyr.

Përkthim nga arabishtja Agim Bekiri

Leave a Reply

Your email address will not be published.