A ndihemi të Iënduar dhe nëncmuar nga njerëzit?!!Lexoje këtë thënie Profetike

A ndihemi të Iënduar dhe nëncmuar nga njerëzit?!!Lexoje këtë thënie Profetike

A ndihemi të lënduar nga njerëzit?!!

Lexoje këtë thënie Profetike që të kuptosh se askush nuk shpëton prej lëndimeve.
As profetët, as njerëzit e mirë, madje as Zoti i Gjithësisë, që ka në dorë jetët, shëndetin dhe rrizkun e tyre!
Përgjegjësia mbetet tek ty se si do të reagosh kundrejt lëndimeve.

“Askush nuk është më i durueshëm se Allahu ndaj lëndimeve që dëgjon.
Pretendojnë për të se ka fëmijë, e Ai ju jep shëndet dhe i furnizon”

Buhari 7378

Leave a Reply

Your email address will not be published.