Ekspertet / Këto janë Shenjat Që Tregojnë Se A E Keni Kaluar Apo Jo Ko Ronavi Rusin

Ekspertet / Këto janë Shenjat Që Tregojnë Se A E Keni Kaluar Apo Jo Ko Ronavi Rusin

Të gjithë jemi në dyshim nëse jemi prekur nga ko ronavirusi. Megjithëse është e vë shtirë të thuhet një përgjigje e saktë, vetëm nëpërmjet si mptomave, këtu janë disa shenja që tregojnë se në të shkuarën ju mund të keni qenë të in fektuar. Me posht keni 2 video kli;kojeni te dyat jane me pjese te ndara

Nëse keni qenë shumë sëmurë në sh kurt!
Adam Spivak, një doktor i së mundjeve in fektive në Universitetin e Utah në Salt Lake City, thotë se nëse keni qenë shumë sëmurë, midis periudhës ja nar-shk urtit, ka gjasë ta keni kaluar ko ronavirusin.

Nëse keni pasur ethe dhe kollë!
Nëse për disa ditë, në këtë periudhë, keni pasur ethe, kollë dhe lodhje të tepërt, ka shumë gjasa që ju ta keni kaluar virusin.

Papritur keni humbur nuhatjen dhe shijen e ushqimit!
Humbja e nuhatjes dhe e shijes, është një nga shenjat që dallon kor onav irusin e ri.

Rreth 66% e atyre që janë bartës me ko ronavirus, kanë këtë si mptomë.
Nëse krejt e papritur, edhe ju për një kohë keni humbur nuhatjen dhe shijen, mund të keni pasur Co vi d-1 9

Nëse e gjithë familja u së mur njëkohësit!
Nëse të gjithë familjarët, dikush më shumë dhe sikush më pak, ka përjetuar grip, informon dritare.net, por në të njëjtën periudhë kohë, ka gjasa që e gjithë familja të ketë qenë in fektuar.

Nëse keni pasur shenja në lëkurë që ju shk aktonin kr uajtje!

Leave a Reply

Your email address will not be published.