Kjo eshte Lutja kur Dikush ju bën padrejtesi..!? Mesoje..!?

Kjo eshte Lutja kur Dikush ju bën padrejtesi..!? Mesoje..!?

Imam El Hasen El Basri -Allahu e meshirofte- po lutej nje nate dhe thoshte:

“O Zoti im, fale cdo person qe me ka bere padrejtesi!”

Kaq shume here e perseriti kete dua, sa nje person i tha:

“O Ebu Seijd, te degjova kete nate qe luteshe per ata qe te kane bere padrejtesi, derisa deshirova te isha edhe une prej atyre qe te kishin bere padrejtesi, cfare te beri qe te luteshe me kete lutje?

Ai tha: “Fjala e Allahut: “Kush fal dhe rregullon, shpreblimi i tij do te jete tek Allahu”.

Surja Esh Shuura; ajeti 40.

شرح البخاري لابن بطال

Leave a Reply

Your email address will not be published.