l ftuari Ngjela ‘Shtang’ Gazetaren Dhe Bën Deklaratën E Papritur Gjatë Transmetimit ‘Live’

I ftuari Ngjela ‘Shtang’ Gazetaren Dhe Bën Deklaratën E Papritur Gjatë Transmetimit ‘Live’

Teksa ishte i ftuar përmes një lidhje live të k omentonte pr otestën e zhv illuar dje në Tiranë, Ngjela e ka quajtur këtë televizion “një bazë që paguhet nga të huajt”.

“Ça th yejnë semafora këta. Kush i paguan ato? Mos i paguan Rusia, si këta të tjerët që i paguajnë a rmiqtë tanë. Çfarë televizoni jeni ju, kush ju paguan juve.

Stacioni juaj është bazë që paguhet nga të huajtë. Duhet të mbajë qëndrim k undër veprimeve halabakëve”, tha Ngjela.

Më tej, Ngjela tha se ko rrupsioni i lartë shtetëror në Shqipëri do d estabilizim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.