l Riu U Sëmur Me Covi D-19 Dhe Qëndroi 4 Javë Në Ko Ma, Mj Eku Gjerman I Shp Ëton Jetën 27-Vjeçarit Shqiptar: Nuk E Lija Dot

I Riu U Sëmur Me Covi D-19 Dhe Qëndroi 4 Javë Në Ko Ma, Mj Eku Gjerman I Shp Ëton Jetën 27-Vjeçarit Shqiptar: Nuk E Lija Dot

Albi Bami është 27 vjeç dhe nuk ka s ëmundje të mëparshme dhe as f aktorë të identifikueshëm të rr e ziku t.

Megjithatë i riu nga Shqipëria lu f toi për jetën kur u prek nga ko ronavirusi dhe u sëmur r ëndë, shkruan portali gjerman, SOL.

Albi u transferua në spitalin ‘Winterberg’. Atje shanset do të përmirësoheshin për sh kak se ky spital ka aparatin ECMO, një makineri që kryen pjesërisht ose plotësisht fu nksionin e frymëmarrjes së p acientit.

Mj eku i vjetër Nikolaus Graf, që është marrë me trajtimin e shqiptarit, thotë se rasti i tij i mbeti në mendje, për shk ak se ishte i ri dhe nuk kishte asnjë rr e zik të njohur më parë. “Edhe kur shkoja në shtëpi, mendoja për këtë,” thotë mjeku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.