Mos faIja e namazit të sabahut në kohë e vet, nga mekatet e mëdha..!?

Mos falja e namazit të sabahut në kohë e vet, nga mekatet e mëdha..!?

Thote shejkhu i nderuar Abdulaziz bin Bazi -Allahu e meshirofte-:

“Humbja e namazit te SABAHUT (mosfalja me xhemat) dhe te flesh derisa te dale koha e tij
(pra ta besh zakon kete dhe te mos marresh shkaqet per tu ngritur ne kohen e tij),
eshte prej harrameve me te medha dhe prej veprave te hipokriteve”.

مجموع الفتاوى 3/424

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *