Një Çaji Nga Kjo Barishte Ndihmon Në Të Gjitha Dh Imbjet! Ja Se Si Përgatitet..!?

Një Çaji Nga Kjo Barishte Ndihmon Në Të Gjitha Dh Imbjet! Ja Se Si Përgatitet..!?

Kjo barishte shumëvjeçare është zb ukuruar me gjethe të trasha me mish të plotë me lëng.

Mund të thuhet se rritet kudo, dhe në rajonin tonë shërben si një bar dekorativ dhe medicinal.

Megjithëse kjo barishte është ndoshta e njohur më së miri si një il aç k undër dh imbjes së dh ëmbit, dh imbjes së dhëmbit dhe kr imbit të unazës, ai përsëri ka përdorime të tjera.

Emri latin është Sempervivum, që do të thotë gjithmonë i gjallë, dhe dëshmon për pr ishjen e tij në kushte të ndryshme të jetesës.

St udime të shumta ko nfirmojnë që roja i shtëpisë përmban taninet, m ukusin b imor, acide të ndryshme të d obishme, flavonoide dhe k arbohidrate. Përdoret në mj ekësinë popullore për shkak të vetive a nti-inflamatore, ast ringjente dhe d iuretike. Kjo barishte është një il aç i vjetër popullor për dh imbjen e dhëmbit, daullen e veshit të d ëmtuar dhe h umbjen e dëgjimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.