Rrefimi i Anës që mundi një nga sëm/undjet më të rënda vetëm duke pirë në këtë mënyrë lëngun e karrotës për 8 muaj rresht

Rrefimi i Anës që mundi një nga sëm/undjet më të rënda vetëm duke pirë në këtë mënyrë lëngun e karrotës për 8 muaj rresht

Ann Cameron ka një histori interesante. Në vitin 2012, Cameron iu nënshtrua një oper acioni për shkak të kan ce rit në zorrën e trashë, që ishte në fazën e tretë. Pasi burri i saj humbi be tejën me kan ce rin në mushkëri, ajo refuzoi kimiot erapinë.

Ajo e tregoi historinë e saj në blogun chrisbeatscancer.com, aty ku njerëzit që i mbijetojnë kan cerit i tregojnë historitë e tyre.

Në këtë blog, ajo shkroi: “Në qershor të vitit 2012, u diagn ostikova me kan c er në zorrë dhe pasi e mora vesh këtë, ref uzova kimiot erapinë.

Çdo ditë fillova të ndjehem më mirë, por pas gjashtë muajsh, testet treguan se kan ce ri ishte shpërndarë në mushkëri dhe ka nc eri i zorrës së trashë kishte hyrë në fazën e katërt”, tregoi Cameron.

Kështu, duke parë se trajtimet nuk po tregonin rezultat, ajo filloi të kërkonte metoda alternative për ta shëruar veten.

Ajo gjeti historinë e një burri të quajtur Raplh Cole. Kur Cole ishte 26 vjeç, ai ishte diagno stikuar me kan cer të lëkurës.

Sipas Cole, ai e shëroi veten duke pirë çdo ditë lëng të bërë nga 2.5kg karota. Cameron vendosi ta provonte këtë metodë dhe filloi të pinte lëng karote në do za të ndryshme përgjatë ditës,

Sipas saj, pas tetë javësh, testet mjekësore treguan se kan ce ri kishte ndaluar së përhapuri, tum oret kishin filluar të zvogëloheshin dhe enj tja në gjëndrën e saj limfatike ishte reduktuar.

Katër muaj pas kësaj, gjëndrat i ishin kthyer normalitetit dhe tum oret kishin vazhduar zvogëlimin. Pas tetë muajsh, skanimet CT treguan se kan ceri ishte zhd ukur krejtësisht. Karotat janë përplot veti natyrale anti- dhe korateni ndihmon në ndalimin e krijimit të qelizave të reja .

Ndajeni me të tjerët këtë histori, sepse ndoshta do t’i ndihmoni dikujt që të provojë këtë metodë të Cameron dhe ndoshta të shërohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.