A dëshiron që 70 mijë Engjëj (Melek) të bëjnë lutje (Dua) për ty..!?

A dëshiron që 70 mijë Engjëj (Melek) të bëjnë lutje për ty..?

Thotë i dërguari mëshirë për të gjtha botët -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Nuk ka ndonjë musliman që viziton një musliman në mëngjes, veçse për të do të luten 70 mijë engjëj deri në mbrëmje.

E nëse e viziton në mbrëmje, do të luten për të 70 mijë engjëj deri në agim…”.

Transmeton imam Tirmidhiu dhe e ka saktësuar imam Albani -Allahu i Madhëruar i mëshiroftë-.

A dëshiron që 70 mijë Engjëj (Melek) të bëjnë lutje për ty..?

Leave a Reply

Your email address will not be published.