Apel Gjermania Kërkon In Fermierë Vullnetarë, Ja Si Të Aplikonii…!

Apel Gjermania Kërkon In Fermierë Vullnetarë, Ja Si Të Aplikonii…!

Se sa efe ktiv është një sistem shëndetësor, këtë ta teston menjëherë një situatë kr ize. Edhe në Gjermaninë e pasur dhe me një sistem shëndetësor ndër më cilësorët në botë, ekziston frika e kolapsit të sistemit shëndetësor, kjo jo për shkak të mungesës së mjeteve -por të burimeve njerëzore.

M ungesa e infermierëve e kujdestarëve ka qenë një problem i njohur edhe para kr izës së ko rones.Tani për shkak të m ungesës së in fermierëve, “Berliner Charite” po kërkon të rimarrë në punë ish-in fermierët, që situata të mos dalë nga kontrolli si Susanne Wiegand.

Kur Gjermania u përfshi nga vala e parë e pa ndemisë së Co ronës, Susana Wiegand doli vullnetare për të punuar si in fermiere. Në spitalin “Berliner Charite” ajo punon me orar të kufizuar në një pavion të in tensivit.

Para 25 vitesh ajo përfundoi shkollën e in fermierisë, por në fund vendosi për një profesion tjetër.

Tani kolegët janë mirënjohës që Susana është kthyer. Kur mbaron turnin 9 orë me pa cientë të in fektuar me ko rona, ajo shkon në zyrë për të kryer formalitetet për punën e saj të parë parë me orar të plotë. “Nuk ndjehem mirë me veten të rri në shtëpi, kur kolegët e mi në pavionin in tensiv str apacohen, kur e di që unë jam e specializuar për këtë dhe mund të ndihmoj shumë mirë.

Prandaj po e bëj, është diçka e vetëkuptueshme për mua”, thotë Susanna Wiegand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *