Cfare duhet te them kur ti lutem Zotit tim Allahut te Madheruar..!?

Cfare duhet te them kur ti lutem Zotit tim Allahut te Madheruar..!?

Cfare duhet te them kur ti lutem Zotit tim Allahut te Madheruar..!?

“Një burrë erdhi tek i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- dhe i tha:

O i dërguari i Allahut, si të them kur dëshiroj t’i kërkoj Zotit tim?

Profeti -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- tha:
” Thuaj:

Allahummeg firlij, uer rhamnij, ue áafinij, uerrzuknij”

(O Allah, Zoti im! Më fal, më mëshiro, më jep shëndet dhe më furnizo), sepse këto të katërta të përmbledhin ty këtë botë dhe botën tjetër”.

Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

Leave a Reply

Your email address will not be published.