A Duhet Ti Bëj Të 7 Dhe Të 40 Për Të Vd’ekurin..? Meso dhe Mos Gabo..!?

A Duhet Ti Bëj Të 7 Dhe Të 40 Për Të Vd’ekurin..? Meso dhe Mos Gabo..!?

Pyetja: Nje musliman ka vdekur dhe ka pasur shume femije dhe ata kane pasuri, a i lejohet atyre te presin ndonje bageti per te vde’kurin apo te japin buke, diten e shtate apo te dyzete, si dhurate per te dhe te mblidhen muslimanet per buke?

Pergjigje: Sadakaja (lemosha) per te vde’kurin eshte e ligjeruar ne Islam, gjithashtu ushqyerja e fukarenjve dhe shperndarja e ushqimit dhe keshillimi me komshinjte dhe nderimi i muslimaneve ne veprat e mira te cilat na inkurajon Islami por prerja e dhenve, lopeve, deveve, shpendeve ose te tjera si keto per te vde’kurin diten e vde’kjes ose ne nje dite te caktuar si psh: dita e shtate apo e dyzete ose dite enjte ose dite xhuma ose naten e xhumase si lemoshe per te vde’kurin eshte prej bidateve dhe shpikjeve qe nuk kane qene ne kohen e Paraardhesve tane te mire –Allahu qofte i kenaqur prej tyre!-.

Eshte detyre heqja dore prej ketyre bidateve me argument fjalen e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kush shpik ne Fene tone dicka qe nuk eshte prej saj, ajo i nuk i pranohet” dhe “Ruhuni nga shpikjet (ne fe)! Cdo shpikje eshte bidat dhe cdo bidat eshte humbje.

”Transmeton Bukhariu dhe Muslimi.Burimi: “Bidatet dhe gjurmet e tyre te keqija”, fq 117 gjithashtu “Mexhmu’ul Fetawa” 13/204-205 Shejkhu i nderuar AbdulAzijz ibn Baz Allahu e meshirofte!Perktheu:Anis Agovi

Leave a Reply

Your email address will not be published.