Këta Janë 3 Shenjat Që Tregon Se Po Të Afrohet Vd’ekja..Mos i Anashkaloni..!?

Këta Janë 3 Shenjat Që Tregon Se Po Të Afrohet Vd’ekja..Mos i Anashkaloni..!?

Këta Janë 3 Shenjat Që Tregon Se Po Të Afrohet Vd’ekja..Mos i Anashkaloni..!?

Thuhet se njërit nga Pejgamberëve meleku i vde’kjes i kishte premtuar se do ta paraljmërojë me dy ose tre delegatë.Kur i kishte ardhur Exheli, meleku i vdek’jes kishte ardhur.Ai Pejgamber i kishte thënë se a nuk do të më paralajmëroje?!Ai u përgjigj:

Po, e bëra.

1-Zbardhja e qimeve tua pasi që i kishe të zeza.
2-Dobësia e trupit tënd pasiqë ishe i fuqishëm.
3-Shtrembërimi i trupit tënd pasiqë ishte i drejtë.Këta janë paralajmëruesit për çdo bir të Ademit para vde’kjes.Allahu e din me se miri. Allahu na falte e na meshirofte me Meshirne e Tije te pa fundme amin

Leave a Reply

Your email address will not be published.