Bëni KUJDES ! Kjo është lodra që dëmton fëmijët, largojeni menjëherë para se të jetë vonë

Bëni KUJDES ! Kjo është lodra që dëmton fëmijët, largojeni menjëherë para se të jetë vonë

Një djalë nga Tansmania, ka humbur 75% të shikimit të tij, nga një lazer që thuajse gjithë fëmijët e kanë nga një, të paktën djemtë po!

Kur mjeku kontrolloi sytë e tij, rezultoi se lazerin e kishte çuar tek sytë një kohë të gjatë, e kështu ishte lënduar retina e syrit. Dëmtimi i syrit ka qenë i menjëhershëm dhe madje ka pasur një efekt të madh, duke i humbur thuajse gjithë shikimin. Sytë e tij janë lënduar tek një zonë e quajtur makular, që do të thotë se ka të ngjarë që shikimi t’i humbasë përherë. Geoff Squibb okulisti që e kontrolli djalin, paralajmëron prindërit të mos i blenë fëmijëve lazer, pasi pasojat mund të jenë shumë të mëdha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.