Mësoni Lutjen (Duan) Që Me Lejen E Allahut Do T’ju Ruaj Nga Çdo E Keqe..!?

Mësoni Lutjen (Duan) Që Me Lejen E Allahut Do T’ju Ruaj Nga Çdo E Keqe..!?

Mësoni lutjen që me lejen e Zotit do t’ju ruaj nga çdo e keqe.Njëri nga mësuesit e mi bashkë me shokët e tij u lexonin Kuran disa personave që ishin të fiksuar me xhinët.Më Dëshirën e Zotit, njerëzit që u bënin rukje u shëruan. Shejhu papritmas dëgjoi një zë, si go’ditje e kamxhikut, ndërsa personi që u shërua kërceu disa hapa përpara.Shejhu menjëherë shkoi tek ai dhe vërejti shenjën e god’itjes në shpinën e tij.

Duke pasur parasysh se shejhu kishte kaluar me personin një kohë të gjatë ai ishte i sigurt se shenja ndodhi pas asaj go’ditje dhe se xhini ishte nervozuar dhe e kishte god’itur. Pasi që shejhu përsëri i kishte lexuar Kuran, xhini kishte folur dhe tregoi se e kishte god’itur.Kur e pyeti pse e kishte e god’itur, xhini iu përgjigj me një zë të çuditshëm që shihej se ishte i zemëruar me atë njeri.Pastaj shejhu e pyeti pse nuk e sul’moi atë, mirëpo xhini tha se nuk kishte mundësi për shkak se gjatë ditës keni lexuar lutjen e mbrojtjes, andaj nuk ka mundur të afrohet.Po vallë, cila ishte ajo lutje?Kam pasur mundësi të takohem me shejhun dhe e kam pyetur për lutjen në fjalë.

Ai ma tregoi lutjen e mbrojtjes:I Dërguari i Allahut alejhi selam na ka mësuar lutjet nëpërmjet të cilave do të fitojmë mbështetjen e Allahut.Në një hadith të vërtetë transmetohet kjo lutje:“Bismilahiledhii la jedurru mea‘ismihi shej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves- semi‘ul-‘alim – Me emrin e Allahut që pa emrin e tij nuk mund të dëmtohet askush në tokë e në qiell dhe Ai dëgjon dhe di gjithcka”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.