Një zbulim i fundit thotë: Personat që vuajnë nga ky problem e kalojnë Koro.navirusin më rë/ndë së të tjerët

Një zbulim i fundit thotë: Personat që vuajnë nga ky problem e kalojnë Koro.navirusin më rë/ndë së të tjerët

Një zbulim më i fundit ka gjetur arsyen e mundshme pse disa njerëz kanë inf eksion më të rëndë nga koronavirus sesa të tjerët. Të kesh nivele të larta të kolesterolit e bën më të lehtë që të ngjitet.

Koronavirusi po i prek njerëzit në forma të ndryshme, me disa që po përjetojnë infe ksione të rënda dhe me të tjerët që nuk po kanë fare shenja. Tani, një studim i ri thotë se sasia e kolesterolit në një person mund të jetë faktori kyç pse disa e përjetojnë më rëndë virusin.

Gjetjet e këtij studimi tregojnë se ata me kushte të tjera metabolike si diabet dhe sëm. undje kardiova skulare, të cilët zakonisht kanë nivele më të larta të kolesterolit, kanë më shumë gjasa që të përjetojnë më rëndë koronavirusit.

Hulumtuesit gjetën se koronavirusi mund të ngjitet në molekulat e kolesterolit, pasi ato lidhen me receptorin e tyre të rregullt të qelizave të njohur si tipi B1.

Kjo ia mundëson virusit një “pen allti”, që të kapet mbi patogjenin në mënyrë që proteina e saj të lidhet me receptorin ACE2, duke e lejuar inf ektimin e qelizës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *